Peygamber Efendimizin Doğumunun Kaçıncı Yıl Dönümü?
Hangi Tarih :20 Nisan 571...
Kutlu Doğumun Kaçıncı Yılı


Aşk mâdeni.
Kerem denizi.
Mi’râc padişahı.
Padişahlar padişahı, varlıkların ve varolanların sultanı.
Peygamberler padişahı, Peygamberler başı.
Peygamberliğin en yüksek makamına sahip olan...
Âlemin de âdemin de en başı, en büyüğü, en iyisi, insanlarla cinlerin peygamberi,
İki âlemin güneşi, âlemin rahmeti, Âdemoğullarının övüncü.
Lûtuf sahibi Peygamber...
Ahmed-i Muhtâr, seçilmiş Peygamber...
Şeriat ıssı (sahibi), peygamberlerin ulusu, gökyüzünün, yeryüzünün ışığı, Allah elçisi1
Zamanının şaşılacak serveri, hidayet ve takva imamı, bütün zamanların hayranlık ve hayret duyduğu hidayet ve takva imamı
Âlemin güneşi, Âdemoğullarının rahmeti...”
Âlemin tercümanı, Arab'ın, Acemin en fasîhi.
İyi işlerde imam olan; keremlere, kerâmetlere düzen veren...
Bütün dünyadakilerin yurdunda konakladığı (ikram sahibi bir) padişah...
“Kıyâmet şefaatçisi, kâinatın Peygamberi, var olanların en ulusu, en iyisi...”
Varlık içinde naziri (benzeri) olmayan,
İlim ve kerem madeni,
Doğduğun gün kutlu olsun Ya Resulallah'ım...